top of page

ศูนย์ต้อกระจก

ศูนย์ผ่าตัดต้อกระจก
ศูนย์ต้อกระจกโรงพยาบาลศุภมิตร จัดตั้งอขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มีปัญหาภาวะต้อกระจก ผ่านการนำเทคโนโลยี Phacoemulsification และ เลนส์แก้วตาเทียม นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้ในการรักษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่รักษาต้อกระจกได้ครบทุกมิติ ดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางด้านจักษุ
การรักษาอาการต้อกระจก ศูนย์ต้อกระจกโรงพยาบาลศุภมิตร
โดยการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา ต้องพบแพทย์ก่อนทุกครั้งเพื่อตัดสินใจร่วมกับแพทย์
สำหรับข้าราชการ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่
ตรวจสอบสิทธิต้อกระจก
ขั้นตอนการผ่าตัด ศูนย์ต้อกระจกโรงพยาบาลศุภมิตร

1. เริ่มต้นด้วยการระงับความเจ็บปวด ด้วย การหยอดยาชา หรือ ฉีดยาชา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์

2. ผ่าตัดต้อกระจก ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการสลายต้อกระจก และดูดแก้วตาที่เป็นต้อกระจกออก โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที

3. สอดแก้วตาเทียมลงไปแทนที่

เมื่อเปลี่ยนเลนส์เรียบร้อย แพทย์จะดูอาการว่ามีปัญหาแทรกซ้อนใดๆ หรือไม่


เทคโนโลยีการรักษา
Phacoemulsification - การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง

เลนส์แบบไหนที่เหมาะสำหรับคุณ
Monofocal IOL เลนส์โฟกัสภาพระยะเดียว
เลนส์นี้ช่วยทำให้มองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจนดี แต่ต้องใช้แว่นในการมองระยะใกล้

Monofocal Toric IOL เลนส์โฟกัสภาพระยะเดียว และ ลดสายตาเอียง
เลนส์นี้ช่วยทำให้มองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจนดี และแก้ปัญหาสายตาเอียง แต่ต้องใช้แว่นในการมองระยะใกล้

Monofocal IQ IOL เลนส์โฟกัสภาพระยะเดียว และ ป้องกันแสงสีฟ้า
เลนส์นี้ช่วยทำให้มองเห็นในระยะไกลได้ชัดเจนดี ป้องกันแสงสีฟ้า แต่ต้องใช้แว่นในการมองระยะใกล้

Multifocal IOL เลนส์โฟกัสภาพหลายระยะ
เลนส์นี้ช่วยทำให้มองเห็นได้ชัดทุกระยะ ลดการพึ่งพาแว่นตา

Multifocal Toric IOL เลนส์โฟกัสภาพหลายระยะ และ ลดสายตาเอียง
เลนส์นี้ช่วยทำให้มองเห็นได้ชัดทุกระยะ ลดการพึ่งพาแว่นตา

Health consultation
bottom of page