รางวัลและการรับรอง

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) Of Thailand
ISO9001-2015
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2015
ISO9001-2000 
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2000
ISO9002
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2015
ISO9001-2008
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2008
ความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพประกันสังคม ปี 2549
 รางวัลสถานพยาบาลพัฒนางานประกันสังคมดีเด่นอันดับ 1 ภาคกลางปี 2541   
 รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2546
 รางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น
(ท.พ. อนุศักดิ์ คงมาลัย) ปี 2547
 รางวัลหน่วยบริการPublic Private Mixดีเด่น จากโครงการ
Public Cataract Operation ปี 2549
 รางวัลผ่าต้อกระจกมากที่สุดในประเทศ 10 ปีซ้อน
(2553-2562)
 รางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น
(ท.พ. อนุศักดิ์ คงมาลัย) ปี 2547
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(น.พ.เมธ โชคชัยชาญ)
ปี 2556
 รางวัลผ่าต้อกระจกมากที่สุดในประเทศ 10 ปีซ้อน
(2553-2562)
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(น.พ.เมธ โชคชัยชาญ)
ปี 2554
 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
(ท.พ. อนุศักดิ์ คงมาลัย)
ปี 2557
 รางวัลนักบริหาร
โรงพยาบาลดีเด่น
(น.พ. เมธ โชคชัยชาญ)
ปี 2557
บริการ
แผนกการรักษา
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
งานวิจัยและการศึกษา
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ติดต่อเรา
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie