ผู้หญิงบริจาคเลือด

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1301

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 3

แผนกไตเทียม

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันโดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต มีแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านฟอกเลือดที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน

ทีมแพทย์ไตเทียม

พญ. พิมพ์พงศ์  ว่องตระกูล
แพทย์อายุรกรรมโรคไต

สิทธิการรักษา

· สิทธิราชการ

· สิทธิบัตรทอง

· สิทธิประกันสังคม

· สิทธิประกันสุขภาพ

· ให้บริการฟอกเือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรัง

· ให้บริการฟอกเลือดนอกเวลาฉุกเฉินและผู้ป่วยอาการหนัก 24 ชม.

· การผ่าตัดเชือมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือ ใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใชในการฟอกเลือด 

· เครื่องฟอกเลือด เครื่องไตเทียมแบบธรรมดา

· เครื่องฟอกเลือด เครื่องไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง

บริการด้านการแพทย์

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie