ศุภมิตร ตรวจสุขภาพพื้นที่ 19/12/2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

และมูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ ได้ไปให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก 

ให้กับผู้เข้าร่วมงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดสามัคคีธรรม ตำบลสระแก้ว อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี 

 

 

 

Visitors: 45,978