รคภูมิแพ้เกิดจาก ปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

เป็นกลุ่มโรคที่มีการแสดงได้หลายระบบ หลายแบบ ปัจจุบันมีสารก่อภูมิแพ้กลุ่มนี้ ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ที่มีอาการไวต่อสิ่ง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้ ซึ่งธรรมชาติของสารเหล่านี้อาจไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

กับคนปกติทั่วไป แต่จะเกิดกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เท่านั้น โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย

แต่ที่สังเกตได้ชัด คือ เด็กอายุ 5 ปี ถึง 15 ปี มักพบว่าเป็นบ่อยกว่าช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลา

ที่โรคจะแสดงอาการออกมา หลังจากที่ได้รับ “สิ่งกระตุ้น” มานานเพียงพอ อย่างไรก็ตามบางคนนั้น

อาจเริ่มเป็นโรคภูมิแพ้ในตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้

สารก่อภูมิแพ้ คือ สารที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการโรคภูมิแพ้ ซึ่งอาจเป็นสารที่ร่างกายได้รับจากหลายสิ่งเร้า

เช่น การกิน การสัมผัส การหายใจ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ และ

สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 

 

โรคภูมิแพ้ไม่ใช่โรคติดต่อ

แต่สามารถส่งต่อทางพันธุกรรม จากรุ่นสู่รุ่น อาจพบได้ในครอบครัวผู้ป่วยนั้น มีสมาชิกป่วยเป็นโรคภูมิแพ้หลายคน

ตัวการที่ทำให้เกิดอาการแพ้เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ หรื่อ สิ่งกระตุ้น ซึ่งอาจเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง

เช่น ระบบทางเดินหายใจ ทางการรับประทานอาหาร การสัมผัสทางผิวหนัง หรือ ถูกกัดต่อยทางผิวหนัง

ตัวการที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้มีอยู่รอบๆตัว และยังสามารถกระตุ้นอวัยวะต่างๆจนก็ให้เกิดอาการแพ้ได้

 

อาการของโรคภูมิแพ้

เกิดขึ้นได้หลายระบบ เช่น อาการคัดจมูก จาม น้ำมูกไหล เป็นประจำ ที่เรียกว่า “แพ้อากาศ”

อาการไอ หอบ เหนื่อย โรคหอบหืด ผื่นตามตัว ลมพิษเรื้อรัง คันตา ตาแดง และท้องเสีย เมื่อเกิดโรคภูมิแพ้ขึ้น

ก็มีความจำเป็นจะต้องทราบว่าแพ้อะไร เนื่องจากการรักษาที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ หากทดสอบ

แล้รู้ว่าแพ้อะไรก็ต้องหลีกเลี่ยง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้ยารักษา แต่เป็นการยากที่จะบอกว่าผู้ป่วยแพ้อะไร

โดยอาศัยเพียงประวัติ และการตรวจร่างกาย หากสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้ ต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อซักประวัติภูมิแพ้

และตรวจร่างกาย หากอาการภูมิแพ้เป็นมากแพทย์ก็จะทดสอบภูมิแพ้


การรักษาโรคภูมิแพ้

ต้องหาสาเหตุของอาการแพ้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยง โดยอาจหาสาเหตุได้จากการสังเกต เช่น อาการแพ้

อาหารบางชนิดหรือทำการตรวจภูมิแพ้ ซึ่งทำได้ทั้งการตรวจทางผิวหนัง (Allergy test) ในรายที่อาการไม่รุนแรง สามารถใช้

ยารับประทาน เช่น ยาแก้แพ้ หรือยาพ่น ตามอาการได้ ในผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง หรือมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการหอบ ไซนัส

อักเสบ สมครทดสอบภูมิแพ้ และฉีดยารักษาภูมิแพ้

 

โรคภูมิแพ้,Allergy,การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้,Allergytest 


Visitors: 55,061