ข้อมูลบริษัทประกัน

โรงพยาบาลศุภมิตร มีความยินดีให้บริการ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ประกันรถหรือพ.ร.บ. และอื่นๆสามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทั้งนี้เป็นไปตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์

สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกันต่างๆ สามารถยื่นตรวจสอบสิทธิกับบริษัทประกันนั้นๆ ก่อนเข้ารับการรักษา โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียม  เจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงาน ระหว่างลูกค้ากับบริษัทประกันทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข ความคุ้มครองของกรมธรรม์ ทั้งนี้ความคุ้มครองที่ได้รับขึ้นอยู่กับข้อตกลงก่อนซื้อประกันระหว่างท่านและบริษัทประกัน

สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อท่านเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลมีดังนี้

1.บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยราชการ 

สำหรับประกันรถ หรือ พรบ. สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้

1.บัตรประชาชน
2.สำเนาทำเบียนบ้าน
3.ตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.
4.คู่มือรถ
5.ใบแจ้งความ
6.ใบขับขี่ (ถ้ามี) 

รายชื่อบริษัทประกันไทย

• บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
• บริษัทเจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทเจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
• บริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทซิกน่าประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัททิพยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัททิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยซัมซุงประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยศรีประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทธนชาตประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทนวกิจประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทนำสินประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทนิวแฮมเซอร์อินชัวรันส์จำกัด
• บริษัทประกันคุ้มภัยจำกัด(มหาชน)
• บริษัทประกันชีวิตนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทพรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทเมดิลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทฟิลลิปประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัททูนประกันภัย จำกัด
• บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเฮลท์ เบนนิฟิก คอนซัลแทนส์ จำกัด
• บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเอไอเอจำกัด
• บริษัทเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทแอกซ่าประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทแอลเอ็มจีประกันภัยจำกัด (มหาชน)
• บริษัทเอ็ทน่าประกันชีวิต

• บริษัทไทยรีเซอร์วิสเซส จำกัด
• บริษัทเจพี ประกันภัย จำกัด

บริษัทประกันไทย

           
           

 

 

หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน

• ศูนย์บริการสิทธิ์ : 035 523 777 ต่อ 2604
• แผนกเวชระเบียน : 035 523 777 ต่อ 1213 
• แผนกส่งเสริมการตลาด ส่วนพัฒนาธุรกิจ : 035 523 777 ต่อ 4407

Visitors: 74,526