โปรแกรมอัลตราซาวด์ 4 มิติ

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

ปัจจุบันเทคในโลยีทางการแพทย์ล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้คุณแม่มีโอกาสได้ดู รูปร่างของลูกก่อนคลอดได้ และวิธีที่ว่านั้นก็คือเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)  ซึ่งมีลากหลายชนิดด้วยกัน วันนี้โรงพยาบาลศุภมิตร จะนำเสนออัลตร้าซาวด์ชนิดใหม่ล่าสุดแบบ 4 มิติค่ะ

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติคืออะไร

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D)   เป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่ง คลื่นเสียงอัตร้าซาวด์นี้ปัจจุบันได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือแพทย์ ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ รวมทั้งการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์  อัลตร้าซาวด์  4 มิติ สามารถเก็บภาพ 3 มิติแต่ละภาพไว้แล้วนำมาแสดงผลเรียงต่อกันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจึงเรียกภาพที่เห็นนี้ว่า Real time ด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ นี้จึงช่วยให้เราสามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจน

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ตรวจอะไรได้บ้าง?

ในการตวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ แพทย์จะทำการประเมินว่าทารกมีการเจริญเติบโต  และมีพัฒนาการในครรภ์เหมาะสมซึ่งรวมถึง

  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจ ตำแหน่งทารก สายสะดือ และปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่รอบทารก
  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจโครงสร้างกะโหลกศรีษะและสมอง ทารก
  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจหัวใจ และการไหลเวียนเลือดของ ทารก
  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจกระดูกสันหลัง กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และไต
  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจแขน ขา มือ เท้า และนิ้ว
  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจใบหน้า และอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของ ทารก
  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจเพศของทารก (หากต้องการให้แจ้งให้ทราบ) อัลตร้าซาวด์ดูเพศ
  • อัลตราซาวด์4มิติสามารถตรวจอัตราการเจริญเติบโตของทารก ขนาดรอบศีรษะ ความยาวและน้ำหนัก

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติตรวจตอนท้องกี่เดือน

ทุกช่วงของอายุครรภ์สามารถทำการตรวจด้วยอัตร้าซาวด์ 4 มิติได้ แต่ภาพที่ได้ในแต่ละช่วงอายุครรภ์จะแตกต่างกันในช่วงอายุครรภ์น้อยๆ จะช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของทารกทั่วร่างกาย ในขณะที่การตรวจในช่วงที่อายุครรภ์มากจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดต่างๆ ของร่างกายของทารกได้มากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายไปมาก หากอายุครรภ์มากกว่า 35 สัปดาห์ อาจะเห็นใบหน้าไม่ชัดเจนเนื่องจากทารกกลับศีรษะลงและเริ่มเข้าสู่ช่อง เชิงกรานแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ แต่ถ้าทารกในครรภ์อยู่ในท่าหันหลังให้ตลอดระยะเวลาการตรวจก็อาจไม่สามารถมอง เห็นใบหน้าชัดเจนได้เช่นกัน จึงขอแนะนำให้เข้ามาตรวจตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆไม่เกิน 30 สัปดาห์ จะดีที่สุด

ข้อดีของอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ นั้นสามารถช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของทารกที่เสมือนทารกจริงๆ ตลอดเวลาโดยอัลตราซาวนด์ 4 มิติ จะชัดเจนกว่าการอัลตราซาวนด์ 2 มิติ สามารถเห็นการเคลื่อนไหวของทารก เช่น การหาว การลืมตา การกลืน การขยับนิ้วมือ รวมถึงอิริยาบทต่างๆ ของทารกได้เสมือนจริงยิ่งกว่า

อัลตร้าซาวด์ 4 มิติราคา ราคา 2,500 บาท  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดวันตรวจอัลตราซาวด์ 4มิติ ได้ที่ คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 2

โทร 035 523 777 ต่อ 2204

Visitors: 17,386