ศูนย์ตรวจสุขภาพ Check up Center

ให้บริการตรวจสุขภาพ และมีโปรแกรมที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ของแต่ละวัย รวมถึงให้บริการปรึกษา แนะนำเรื่องตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

และเครื่องมือการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ผลการตรวจถูกต้องแม่นยำพร้อมดูแลและให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลศุภมิตร ONE STOP SERVICE

 

ประโยชน์ในการตรวจสุขภาพ

- การค้นหาปัจจัยเสี่ยง ป้องกันก่อนเกิดโรค

- การค้นหาโรคระยะต้น ป้องกันการลุกลาม
- การป้องกัน ไม่ให้โรคก่อปัญญาหาต่อร่างกาย สามารถรักษาได้ทันเวลา

 

การให้บริการตรวจสุขภาพของ รพ.ศุภมิตร ประกอบด้วย
ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรมตามช่วงอายุ และความเสี่ยง
ตรวจสุขภาพ ตามโปรโมชั่น/เทศกาล ประจำปีต่างๆ ของ รพ.
ตรวจสุขภาพ พนักงานประจำปีของบริษัทคู่สัญญา
ตรวจสุขภาพ ก่อนเข้าทำงานของบริษัทคู่สัญญา
ตรวจสุขภาพ คนงานไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสุขภาพ ผู้ขอเอาประกัน
ตรวจสุขภาพ อื่นๆ เช่น สมัครเรียน ขอใบรับรองแพทย์ สมัครงานทั่วไป ฯลฯ

 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 รพ.ศุภมิตร
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07:00 น.- 17:00 น.
นัดหมายรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 035 523 777 ต่อ 1204

 

Visitors: 45,989