โปรแกรมตรวจสารก่อภูมิแพ้(ในผู้ใหญ่)

หากคุณสงสัย...ว่าแพ้อะไร จะอาหารหรือสิ่งแวดล้อมทางอากาศ(รวม 40 ชนิด)
เรามีบริการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ โดยการเจาะเลือด
สะดวกและรวดเร็ว...ทราบผลตรวจภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โทร,035 523 777 ต่อ 1204

Visitors: 17,317