แพ็คเกจผ่าตัดต้อกระจก

 
ลำดับ รายการ     ราคา(บาท)

1

 

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)

Monofocal Lens, Alcon, FDA.

กรองแสงUV

 

 

20,000

 

2

 

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกลอย่างเดียว (1 ข้าง)

Monofocal IQ, Alcon, FDA.

กรองแสงUV

ทนต่อแสงจ้า

กรองแสงสีฟ้า

ช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อม

30,000

3

 

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะไกล และลดสายตาเอียง(1 ข้าง) 

Monofocal Toric, Alcon, FDA.

กรองแสงUV

ทนต่อแสงจ้า

กรองแสงสีฟ้า

ช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อม

45,000

4

 

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะใกล้/ระยะไกล(1 ข้าง) 

Multifocal Lens, Alcon, FDA.

กรองแสงUV

ทนต่อแสงจ้า

กรองแสงสีฟ้า

ช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อม

65,000

5

 

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์มองระยะใกล้/ระยะไกล และลดสายตาเอียง

(1 ข้าง) Multifocal Toric, Alcon, FDA.

กรองแสงUV

ทนต่อแสงจ้า

กรองแสงสีฟ้า

ช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อม

80,000

6

 

การผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์ 3 ระยะ (ใกล้ กลาง ไกล)(1 ข้าง)

Trifocal Acrysof PanOptix, Alcon, FDA.

กรองแสงUV

ทนต่อแสงจ้า

กรองแสงสีฟ้า

ช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อม

80,000

 ราคานี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

* แพทย์จำเป็นต้องประเมินการเลือกเลนส์ โดยพิจารณาจากกิจกรรม และสภาพตาของท่านร่วมด้วย

 

หากพูดถึงโรคต้อกระจก หลายคนมักคุ้นเคยและเข้าใจว่าเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่อายุตั้ง 40 ปีเป็นต้นไป และอาจเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยได้จากการใช้สเตียรอยด์และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลเสียต่อดวงตา ซึ่งอาการที่เป็นสัญญาณเตือนคือ ตาพร่ามัวและจะพร่ามัวลงไปเรื่อยๆ ดังนั้นการรู้เท่าทันเพื่อรับมือโรคต้อกระจกคือสิ่งที่ควรใส่ใจก่อนสูญเสียดวงตาที่คุณรัก

เงื่อนไขการใช้บริการ 

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าตรวจก่อน - หลังผ่าตัด และค่าห้องพัก 1 คืน

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่  แผนกจักษุ

โทร 035-523777 ต่อ 4105 , 4106

Visitors: 13,354