11 ตุลาคม 2562 แผนกส่งเสริมพัฒนา(ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ให้กับชุมชน

ที่บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด จ.สุพรรณบุรี

Visitors: 45,973