10 ตุลาคม 2562 คณะโรงพยาบาลศุภมิตร ได้มีจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ณ บริเวณคลองส่งน้ำถนนเณรแก้ว 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คุณนิมิต วันไชยธนวงศ์และนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลอง

และถนนเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2562)

Visitors: 45,981