1 ตุลาคม 2562 บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) ครบรอบปีที่ 28 โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระได้มีการเปิด ศูนย์ Checkup center, แผนกจักษุ 

และ ward premium โดยมี นพ.เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการอำนวยการ เป็นประธานในพิธีในงานมีกิจกรรมต่างๆ และพบกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

Visitors: 45,973