13 กันยายน 2562 อีกหนึ่งความไว้วางใจ ที่บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี
ที่มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานในการตรวจสุขภาพพนักงาน จำนวน 404 ราย
พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคามิตรดี

Visitors: 55,066