5 กันยายน 2562 โรงพยาบาลศุภมิตร ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง และ บริษัทเอไอเอ จำกัด
จัดกิจกรรมวันสุขภาพ (Health Day) ในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ความสนใจในสุขภาพไม่น้อย ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่างทอง

Visitors: 56,056