วันที่ 5 กันยายน 2562 คุณอรเพชร โรจนกุล หัวหน้าส่วนการพยาบาล พร้อมทีมคณะ
เป็นตัวแทนผู้บริหาร รพ.ศุภมิตร จำกัด มหาชน ได้ร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี จำนวน 10 ทุน

Visitors: 56,052