อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเลือกรับประทานอาหารต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ว่ารับประทานอาหารได้มากน้อยเพียงใดจึงจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง
การรับประทานข้าวแต่น้อยหรือไม่รับประทานเลยแล้วไปเพิ่มอาหารอย่างอื่น เช่น ผลไม้ เนื้อสัตว์ในปริมาณมากๆ มิใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งยังอาจทำให้ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงอีกด้วย

การคำนวณน้ำหนักตัวมาตรฐาน

ผู้ชาย = (ส่วนสูง-100)×0.9 หน่วยเป็นกิโลกรัม

ผู้หญิง = (ส่วนสูง-100)×0.8 หน่วยเป็นกิโลกรัม

เช่น ผู้ป่วยหญิงเบาหวาน สูง160ซม. น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม แต่น้ำหนักตัวมาตรฐานควรจะเท่ากับ 48 กิโลกรัม จาก (160-100)×0.8

เมื่อได้น้ำหนักตัวมาตรฐานแล้ว เราก็คำนวณอาหารต่อวัน โดยที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องการปริมาณอาหารประมาณ 20-45 กิโลแคลอรี่/น้ำหนักตัวมาตรฐาน
นำมาเปรียบเทียบกับตารางกิจวัตรประจำวัน/น้ำหนักตัวมาตรฐานนำมาเปรียบกับตารางกิจวัตรประจำ/น้ำหนัก

กิจวัตรประจำวัน/น้ำหนัก-----อ้วน----ปกติ----ผอม

น้อย----------------------20------25------30

ปานกลาง-----------------25-------30-----35

มาก----------------------30------40-----45

ถ้าน้ำหนักตัวน้อยกว่าน้ำหนักมาตรฐาน (ผอม) ควรให้อาหารมากขึ้นเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้อยู่เกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่น้ำหนักตัวมากกว่ามาตรฐาน (อ้วน)
ควรให้อาหารให้น้อยลง เพื่อลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ถ้าผู้ป่วยทำงานหนักใช้แรงงาน ควรให้ปริมาณอาหารมาก       
ผู้ป่วยสูงอายุนั่ง ๆ นอน ๆ ควรให้อาหารน้อย เป็นต้น ในผู้ป่วยหญิงเบาหวาน สูง 160 ซม. น้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม แต่น้ำหนักตัวมาตรฐาน
ควรจะเท่ากับ 48 กิโลกรัม  ดังนั้นน้ำหนักตัวจริงสูงกว่าน้ำหนักมาตรฐาน จึงดูในช่อง ของคนอ้วน และดูร่วมกับกิจวัตรประจำวัน ถ้าเป็นผู้ที่ทำงานปานกลาง
ก็ควรจะใช้ค่าปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับเท่ากับ 25 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวมาตรฐาน (48)  ดังนั้นจึงต้องการอาหาร 1200 กิโลแคลอรี่ต่อวัน 

ข้อควรปฏิบัติในการควบคุมอาหาร

เลือกรับประทานอาหารโดยคำนึกถึงพลังงานที่ได้ตามประเภทของอาหาร คือ พลังงานจาก คาร์

ไฮเดรต (แป้ง) ประมาณ 50-60% พลังงานจากโปรตีน (เนื้อสัตว์) ประมาณ 15-20%พลังงานจากไขมัน ประมาณ 25%

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

ผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายต้องการโดยเลือกรับประทานอาหารตามกลุ่มต่างๆ
และคำนวณอาหารให้ได้ปริมาณแคลอรี่ตามน้ำหนักตัวมาตรฐานและกิจวัตรประจำวัน

กลุ่มที่ อาหารจำพวก ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง เผือก มัน ถั่วเมล็ดแห้ง 1 ส่วน ประกอบด้วยคาร์โบไอเดรต 15 กรัม โปรตีน 3 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่

- ข้าวสุก ½ ถ้วยตวง (ประมาณ 1 ทัพพี เล็ก   ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า)

-  ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่,เส้นเล็ก ½ ถ้วยตวง (ประมาณ 1 ทัพพีเล็ก)

- ถั่วเขียว,ถั่วดำ,ถั่วแดงสุก1/2ถ้วยตวง

กลุ่มที่ 2  ผักชนิดต่างๆ 1 ส่วนมี คาร์โบไฮเดรต 5 กรัม โปรตีน 2 กรัม ให้พลังงาน 25 กิโลแคลอรี่

- แครอท, ฟักทอง, ข้าวโพดอ่อน, ผักคะน้า, บร็อกโคลี, ถั่วแขก, ถั่วลันเตา, ถั่วฝักยาว, น้ำมะเขือเทศ, น้ำแครอท อย่างละ ½ ถ้วยตวง

กลุ่มที่ 3  ผลไม้ 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม ให้พลังงาน 60 กิโลแคลอรี่

- กล้วยน้ำว้า 1 ผล, ฝรั่ง ½ ผลใหญ่

- กล้วยหอม ½ ผล, แอปเปิ้ล1  เล็ก,ชมพู่ 2

- มะม่วง ½ ผล, เงาะ 4-5 ผล,ลองกอง 10 ผล

- มะละกอสุก 8 ชิ้น,แตงโม 10 ชิ้น ขนาดพอดีคำ

กลุ่มที่ 4 เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 1 ส่วน มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 3 กรัม ให้พลังงาน 55 กิโลแคลอรี

- เนื้อหมู, เนื้อวัว ไม่ติดมันและหนัง หั่น 8 ชิ้น (ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ

 - เนื้อไก่, เป็ด ไม่ติดมันและหนัง หั่น 8 ชิ้น- ปลาทู (ขนาด 1¼ นิ้ว)

กลุ่มที่ 5  ไขมัน 1 ส่วน มีไขมัน 5 กรัม ให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี่    

- น้ำมันพืช/น้ำมันหมู 1 ช้อนชา,เนย 1 ช้อนชา กะทิ 1 ช้อนโต๊ะ

- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 6 เมล็ด,

กลุ่มที่ 6  น้ำนม 1 ส่วนมีโปรตีน 8 กรัม คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม จำนวนพลังงานแตกต่างกันตามปริมาณไขมันในน้ำนมชนิดนั้น

- น้ำนมไขมันเต็ม 240 มล. มีไขมัน 8 กรัม     ให้พลังงาน 150 กิโลแคลอรี

- น้ำนมพร่องมันเนย 240 มล. มีไขมัน 5 กรัม ให้พลังงาน 120 กิโลแคลอรี่

 

ข้อมูลโดย :โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035-523-777

Visitors: 29,606