โรคสมองพิการในเด็ก

เป็นกลุ่มอาการของโรค ซึ่งเกิดจากการผิดปกติหรืออาการทำลายในส่วนของสมองของเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งนับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา กระทั่งเด็กอายุ 7 ปี

ชนิดของโรคสมองพิการในเด็ก

จะแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้

 1. ความผิดปกติของความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
 2. 2 .ความผิดปกติของท่าทางและการเคลื่อนไหว

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคสมองพิการในเด็ก

 1. เป็นโรคหัดเยอรมันได้รับยาบางอย่างหรือได้รับการฉายแสงในมารดาที่เริ่มตั้งครรภ์ถึง 3 เดือนแรก
 2. มารดาระหว่างคลอด เช่น คลอดก่อนกำหนด คลอดลำบาก มีอาการตกเลือด อาการชักหรือติดเชื้อ
 3. อาการเจ็บป่วยของเด็กหลังคลอด เช่น ชัก ตัวเขียว เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

การรักษาทางกายภาพบำบัด

มุ่งเน้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเด็กปกติมากที่สุด
โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการหดตัว หรือการเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างเทคนิคการกระตุ้นการเคลื่อนไหวในเด็กอย่างง่าย

 1. ให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำ แขนทั้งสองข้างเหยียดเหนือศีรษะ ขาเหยียดและกางออก
 2. ผู้ฝึกอยู่เหนือศีรษะของเด็ก ใช้มือจับแขนทั้งสองข้างของเด็กในลักษณะข้อไหล่ยกขึ้น หมุนออกด้านนอกข้อศอกเหยียดและข้อมือหงาย

ผลที่ได้ คือ  เด็กสามารถยกศีรษะและลำตัวส่วนบนขึ้นจากพื้น

 1. ให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย งอข้อเข่า, ข้อสะโพกโดยให้มือของเด็กจับที่ข้อเข่าข้างเดียวกัน
 2. ผู้ฝึกอยู่ทางปลายเท้าของเด็ก ใช้มือจับที่มือและ เข่าของเด็ก จากนั้นโยกลำตัวส่วนบนของเด็กให้ลอยจากพื้น

ผลที่ได้ คือ  เด็กสามารถยกศีรษะพ้นพื้นขึ้นมาได้ และเกิดการประสานงานระหว่างสายตากับมือ

1. เด็กอยู่ในท่านั่งแบะขา มือทั้งสองข้างจับลูกบอล

2. ผู้ฝึกอยู่ทางด้านหน้าของเด็ก ใช้มือจับที่ขาทั้งสองข้างของเด็กยกขึ้น ในลักษณะงอข้อสะโพกและข้อเข่า

ผลที่ได้ คือ เด็กสามารถทรงศีรษะและลำตัวได้โดยการก้มศีรษะและลำตัว แขนทั้งสองข้างยกขึ้นด้านหน้า

 1. เด็กอยู่ในท่านั่งยอง ๆ
 2. ผู้ฝึกอยู่ด้านหน้าของเด็ก ให้มือทั้งสองข้างของเด็กจับหัวไหล่ผู้ฝึก ผู้ฝึกใช้มือจับที่ข้อเข่าของเด็ก
  โดยออกแรงกดในทิศทางสู่พื้น แล้วโยกเข้ามาทางด้านหน้า

       ผลที่ได้ คือ เด็กสามารถลุกขึ้นยืนจากท่านั่งยอง ๆ

 

ข้อมูลโดย :โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035-523-777

Visitors: 13,344