โรคข้อกระดูกเสื่อม

 

โรคข้อกระดูกเสื่อม ส่วนใหญ่มักเกิดจาก การเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนและข้อ พบมากเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนและวัยสูงอายุโดยส่วนใหญ่มักเป็นได้เท่าๆ กัน
ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่ในเพศหญิงอาจพบมากกว่าเล็กน้อย จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนข้อที่พบการเสื่อมได้บ่อย คือ ข้อเข่า,กระดูกสันหลัง
ส่วนคอ และเอว,ข้อต่อ,นิ้วมือ,ข้อสะโพก เป็นต้น

ลักษณะทางคลินิก

1. มักพบในคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป

2.มีอาการปวดข้อ ในระยะแรกๆ และจะค่อยๆปวดมากขึ้นตามลำดับ

3.อาการปวดมักจะปวดเวลาเคลื่อนไหว และขยับข้อ หรือเวลาเดิน แต่จะทุเลาลงเมื่อหยุดพักการเคลื่อนไหวเหล่านั้น

4.มีอาการข้อติดแข็งในตอนเช้า

5.อาจมีข้อผิดรูปได้ ในรายที่เป็นมาก

สาเหตุของข้อเสื่อม

1. จากการใช้งานหนักมากจนเกินกำลัง

2. เสื่อมตามกาลเวลา

3. เกิดภยันตรายโดยตรงต่อข้อต่อนั้นๆ 

พยาธิสภาพ

กระดูกอ่อนบางส่วนถูกทำลาย โดยเฉพาะบริเวณที่รับน้ำหนัก พบว่ากระดูกอ่อนจะเปลี่ยนจากสีขาวขุ่น และอาจมีร่องแตกร่วมด้วย
ต่อมาเอ็นยึดข้อต่อและหนาตัวขึ้น ซึ่งมักเป็นเพียงด้านใดด้านหนึ่งของข้อ

การรักษา

  1. การลดน้ำหนักตัว (ประมาณ 1-2 กิโลกรัม)เพื่อมิให้ข้อต้องรับน้ำหนักมากเกินไป
  2. หลีกเลี่ยงอิริยาบถที่ส่งผลให้มีแรงกระทำต่อข้อมากขึ้น เช่น กระโดด,นั่งพับเพียบ เป็นต้น
  3. อาจใช้ยากลุ่ม NSAID ช่วยได้บ้างแต่ไม่ใช้ระยะยาว
  4. ใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการลดปวด เช่น SWD,US
  5. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อนั้นๆ ให้แข็งแรงขึ้น
  6. ลดการใช้ข้อนั้นๆ ในการรับน้ำหนัก เช่น ใช้กายอุปการณ์เสริม / เครื่องช่วยเดิน เป็นต้น

ข้อมูลโดย : นพ. ศิววรรธน์   โพธิสุนทร  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035-523-777 ต่อ 1201

Visitors: 29,606