ความดันโลหิตสูง

 

กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง

1. อายุ 40 ปีขึ้นไป

 1. มีญาติที่เป็น พ่อ แม่ หรือพี่น้อง ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 2. น้ำหนักตัวสูงกว่าปกติ หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 27 กิโลกรัม/เมตร
 3. รับประทานอาหารที่มีโซเดียมคลอไรค์ หรือเกลือแกงมากกว่า 1 ช้อนชาต่อวันหรือรับประทานอาหาร
 4. ขาดการออกกำลังกาย
 5. ชอบดื่มเหล้าจัดเป็นประจำ (มากกว่า 30 cc/วัน) สำหรับเครื่องดื่มมึนเมา 40% แอลกอฮอล์ สำหรับผู้ชาย และมากกว่า 15 cc/วัน สำหรับผู้หญิง

7. เป็นโรคเบาหวาน

8. เคยวัดความดันโลหิตครั้งแรกอย่างถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่าระดับความดันโลหิตสูงกว่า 130/85 มม.

ความดันโลหิตสูง  ไม่ร้ายแรง…ถ้าควบคุมได้

โรคความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยมาก สถิติในประเทศไทยไม่แน่ชัด แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีโรคความดันโลหิตสูงในคนอายุมากกว่า 65 ปี
อยู่ประมาณ 40%- 50% ของประชากรทั้งหมด 90% ของความดันโลหิตที่เหมาะสมคือ 130/90 mm/Hg ตัวเลขตัวแรกเรา
เรียกว่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic BP) คือไม่ควรเกิน 130 ตัวเลขที่สองเราเรียกว่าความดันโลหิตตัวล่าง ( Diastolic BP ) และไม่ควรเกิน 90

            การปฏิบัติตัวเมื่อพบความดันโลหิตสูง ขึ้นอยู่กับว่าพบความดันโลหิตสูงมากหรือน้อย โดยทั่วไปความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ถ้าคุณกำลังเครียด ตื่นเต้นหรือขณะออกกำลังกายความดันโลหิตจะสูงชั่วคราว ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่โรคความดันโลหิตสูง

ทำไมต้องรักษาโรคความดันโลหิตสูง  ถ้าไม่มีอาการอะไรเลยจะไม่รักษาได้หรือไม่ ความดันโลหิตสูงในระยะแรกจะยังไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ เป็นความเชื่อที่ผิดที่ว่าความดันโลหิตสูงในระยะแรกทำให้ปวดศีรษะ
ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงนาน ๆ ก่อให้เกิดโรคหลายอย่าง และก่อให้เกิดโรคและความเสื่อมในระบบต่าง ๆ ดังนี้

 1. โรคหัวใจ หัวใจด้านซ้ายโต (Left Ventricular Hypertrophy) เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรืออุดตันหัวใจวาย
 2. โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (เส้นเลือดในสมองตีบ อุดตันหรือเส้นเลือดแตก)
 3. โรคไต
 4. โรคเส้นเลือดตีบหรืออุดตันที่มือและเท้า (Peripheral Vascular diseases)
 5. โรคจอตาเสื่อม

  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งถ้าพบร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงแล้ว อาจทำให้เราต้องระวังมากขึ้น

เรารักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างไร  มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การรักษาไม่ใช้ยา

- การลดและการควบคุมน้ำหนักตัว

- บริโภคเกลือและโซเดียมน้อยลงประมาณ 2กรัมต่อวัน

- การลดปริมาณ Ethanol ไม่ให้เกิน 1 ออนซ์ต่อวัน (ลดการดื่มแอลกอฮอล์)

- การงดสูบบุหรี่ - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 1. การรักษาด้วยการใช้ยา

- เริ่มด้วยยาขนาดต่ำเพื่อลดความดันลงช้า ๆ

- ใช้ยาน้อยครั้งที่สุด จึงจะทำให้โอกาสที่ผู้ป่วยรับประทานยาสม่ำเสมอมีมากขึ้น เช่น วันละ 1-2 ครั้ง

-ใช้การรักษาแบบขั้นตอนโดยเริ่มจากยาตัวเดียวก่อน นอกจากมีความดันโลหิตสูงมากๆ อาจต้องให้ยามากกว่า1ตัว

 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่น

- สาเหตุที่ทำให้ยาลดความดันไม่ได้ผล

- รับประทานยาไม่ครบตามกำหนด

- รับประทานเกลือมากเกินไป

- รับประทานยาต้านฤทธิ์กัน

การป้องกัน

1. ประเมินและควบคุมน้ำหนักตัวโดยประมาณปรับสมดุลของอาหารที่รับประทาน และควรใช้พลังงานจากการทำงาน การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว
2. ปรับเปลี่ยนปริมาณสัดส่วนและรสอาหารที่รับประทาน รับประทานแต่พอดี ลดอาหารไขมันอิ่มตัว ไม่เกินร้อยละ 10 เพิ่มผลไม้ อาหารรสไม่เค็มจัด
3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอตลอดสัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที ในแต่ละครั้ง เช่น วิ่ง, ขี่จักรยานเป็นต้น
4.พักผ่อนให้เพียงพอ และรู้จักวิธีการคลายเครียดที่ถูกต้อง
5. งดบุหรี่และสุรา
6. หมั่นตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละครั้งเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป และตรวจวัดความดันโลหิตทุกครั้งถ้ามีโอกาส

เมื่อใดจึงถือว่ามีโรคความดันโลหิตสูง

ค่าความดันโลหิตสูงตัวบนมี 2 ค่า เช่น 120/80 ค่า 120 ถือเป็นค่าความดันโลหิตตัวบนและ 80 ถือเป็นค่าความดันโลหิตตัวล่าง
โดยทั่วไปเราจะถือว่าค่าความดันโลหิตปกติต้องไม่เกิน 130/90 และถ้าตรวจพบว่ามีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ แพทย์จะยังไม่สรุปว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
แต่แพทย์จะแนะนำให้คุณออกกำลังกายลดความเครียดนอนให้เพียงพอและลดการทานอาหารเค็มแต่ยังพบว่ามีความดันโลหิตสูงจึงจะเริ่มทานยา

ตารางการเปรียบเทียบความดันโลหิตสูงและข้อควรปฏิบัติ

ระดับความดัน

ตัวบน/ตัวล่าง

ข้อควรปฏิบัติ

ปกติ

ตัวบน น้อยกว่า 130 และตัวล่างน้อยกว่า 85

ตรวจซ้ำในอีก 2 ปี

เกินปกติเล็กน้อย

ตัวบน 130 น้อยกว่า 139

หรือตัวล่าง 90-99

ตรวจซ้ำในอีก 1 ปี

โรคความดันโลหิตสูงระยะที่ 1

ตัวบน 140 – 159หรือ

ตัวล่าง 90–99

ตรวจซ้ำในอีก

2 เดือน

โรคความดันโลหิตสูงระยะที่ 2

ตัวบน 160 -179

หรือตัวล่าง 100 - 109

ตรวจซ้ำในอีก 1 เดือนหาสาเหตุหาโรคอื่นที่อาจพบร่วมกัน

โรคความดันโลหิตสูงระยะที่ 3

 

ตัวบนมากกว่า 180 หรือ

ตัวล่างมากกว่า 110

ตรวจซ้ำในอีก 1 WK หาสาเหตุหาโรคอื่นที่อาจพบร่วมกันหรือโรคที่ต่อเนื่องจากความดันโลหิตสูง


ข้อมูลโดย :
โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035-523-777

Visitors: 3,909