ไขมันในเลือดสูง

 

 

ปกติไขมันถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างหนึ่ง ของคนเรา ไขมันบางประเภทยังให้กรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้ ไขมันเป็นตัวช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน 
ได้แก่ วิตามินเอ อี เค แต่ถ้าหากรับประทานอาหารที่มีไขมันมากไป ก็จะทำให้มีผลเสียเกิดขึ้นได้จากไขมัน ในเลือดสูง เพราะไขมันอาจจะไปตกตะกอน ในหลอดเลือดแดง 
โดยเฉพาะหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ อาจทำให้ตีบตันได้

ไขมันในเลือดประกอบด้วย

1. โคเลเตอรอล             

2. ไตรกลีเซอร์ไรด์

3. เอ็ช ดี แอล โคลเลสเตอรอล

ไขมันชนิดที่ไม่ดีก่อให้เกิดโรค คือ

- โคเลสเตอรอล

- ไตรกลีเซอร์ไรด์

ไขมันชนิดที่ต่อต้านการเกิดโรค คือ  เอ็ช ดี แอล โคลเลสเตอรอล

การที่จะทราบว่าใครมีไขมันในเลือดสูง จะต้องเจาะเลือดไปตรวจ โดยท่านต้องงดอาหารทุกชนิดก่อนการจะเลือด 12 ชั่วโมง ควรเจาะดูทั้งโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ 
จึงจะนำมาวิเคราะห์ได้ เพื่อวางแผนลดไขมันทั้ง 2 ชนิด ได้ดี

ระดับไขมันที่พึงประสงค์

vระดับโคเลสเตอรอลต่ำกว่า 200 มก./ดล.

vระดับไตรกลีเซอไรด์ต่ำกว่า 200 มก./ดล. (ไม่เกิน 150)

vระดับเอ็ช ดี แอล โคเลสเตอรอล สูงกว่า 50 มก./ดล.

vอัตราส่วนโคเลสเตอรอล : เอ็ช ดี แอล ต่ำกว่า 4

โคเลสเตอรอล มาจากไหน

          เนื่องจาก โคเลสเตอรอล มีความสำคัญต่อร่างกายมากจนกระทั้งร่างกายจำเป็นต้องมีขบวนการสร้างโคเลสเตอรอลขึ้นเอง ทั้งนี้เพื่อประกันว่าจะมีโคเลสเตอรอลอีกส่วนหนึ่งร่างกายจะได้จากอาหารจำพวก นม เนย ไข่ และ เนื้อสัตว์ แต่เนื่องจากพืชไม่สร้างโคเลสเตอรอล ดังนั้นอาหารจำพวกพืชจึงปราศจากโคเลสเตอรอล

          ปกติร่างกายจะรักษาความสมดุลของโคเลสเตอรอล  ให้คงที่เสมอ กล่าวคือ ถ้ากินอาหารพวกเนื้อสัตว์มากร่างกายจะลดการสร้างโคเลสเตอรอลลง ในทางตรงกันข้ามถ้ากินอาหาร เป็นพืชมากร่างกายก็จะสร้างโคเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชย โคเลสเตอรอล  ส่วนเกินจะถูกส่งไปที่ตับในน้ำดี และถูกกำจัดออกทางอุจจาระ

การสูงขึ้นของระดับโคเลสเตอรอลที่ผิดปกติ  มีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ จากพันธุกรรม และพฤติกรรมการกินอาหารของแต่ละบุคคล และอาจรวมถึงสาเหตุอื่น ๆ ด้วย เช่น การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ เป็นต้น

การควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูง

1. การควบคุมอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อไขมันสูงในเลือด

2. การออกกำลังกาย เพื่อให้มีผลต่อการเผาผลาญพลังงานและลดปริมาณไขมันในเลือด จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องครั้งละ 20 – 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง แต่ถ้ามีอาการทางหัวใจร่วมด้วยควรปรึกษาแพทย์ก่อน

3. รับประทานยาลดไขมัน โดยการวินิจฉัยของแพทย์

วิธีควบคุมอาหาร

ลดจำนวนโคเลสเตอรอลในอาหาร ควรลดหรืองดอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง ได้แก่ ไข่แดง หอยนางรม ปลาหมึก ก้งและเครื่องในสัตว์ โดยดูปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหาร

ปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหารต่าง ๆ 100 กรัม

ชนิดอาหาร

โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)

ไก่เนื้อล้วน                                                 

70

เป็ดเนื้อล้วน

82

เนื้อวัว

65

ตับไก่

336

ตับหมู

364

ตับวัว

218

หัวใจหมู

133

หัวใจวัว

165

หัวใจไก่

157

ไส้ตันหมู

140

กุ้งนาง

138

กุ้งกุลาดำ

175

กุ้งแชบ๊วย

193

หอยนางรม

231

หอยแครง

195

หอยแมลงภู่

148

ปูม้า

90

ปูทะเล

87

ปลาหมึก

300 – 450

ปลาดุก

94

ปลาทู

76

ปลาช่อน

44

ปลากราย

77

 

ชนิดอาหาร                                              

โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)

ปลากระบอก

64

เนยเหลว

186

เนยแข็ง

33

นมสด

24

ไอศกรีม

40

ไข่ขาว

0

ไข่ทั้งฟอง

427

ไข่นกกระทา

364

ซี่โครง

110

แฮม

100

เบคอน

215

 

ข้อมูลโดย :โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โทร 035-523-777 ต่อ 1204

 

Visitors: 29,611