28 สิงหาคม 2562 แผนกการตลาดร่วมออกหน่วยให้บริการและประชาสัมพันธ์
กับ ธ.กรุงเทพ สาขาสุพรรณบุรี และ บริษัทเอไอเอ จำกัด ในงานกิจกรรมวันสุขภาพ(Health Day)

Visitors: 55,063