27 สิงหาคม 2562 จัดอบรมการฟื้นคืนชีพ Advance cardiovascular life support, ACLS
ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาล ร่วมกับ ทีมกรมแพทย์ฉุกเฉิน รพ.เจ้าพระยายมราช นำโดย พญ. ชลิดา จั่นนพรัตน์

Visitors: 55,064