22 สิงหาคม 2562  ประชุมตัวแทนประกันกลุ่มย่อยประจำปี นำโดย ทพ.สุเทพ ทัศนานุตริยกุล
ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
พบปะกลุ่มตัวแทน 3 บริษัทได้แก่ ไทยประกันชีวิต กรุงไทยแอกซ่า และเมืองไทยประกันชีวิต

Visitors: 56,050