11-13 กรกฎาคม 2562 ส่วนพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงาน Intercare Asia 2019 งานจัดขึ้นที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH99  
ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นงานเดียวในประเทศไทย

Visitors: 55,071