3 กรกฎาคม 2562 แผนกการตลาดออกหน่วยพื้นที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์
ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

Visitors: 55,071