13 มิถุนายน  2562 นายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ระบบคุวบคุมภายใน

Visitors: 55,085