30 เมษายน 2562 ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นำโดยนายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

Visitors: 55,058