หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด รพ.ศุภมิตร ให้ความรู้กับสมาชิกครูผู้สูงอายุ

25 เมษายน 2562 หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด รพ.ศุภมิตร ร่วมกับ สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกศูนย์ดูแลครูผู้สูงอายุ

Visitors: 55,062