25 มีนาคม 2562 จัดการต้อนรับที่ปรึกษา จาก CBCE นำโดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชม รพ.ศุภมิตร

Visitors: 55,058