23 มกราคม 2562 จัดการอบรมเรื่อง รู้ทันโรคกระดูกพรุน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ศิววรรธน์ โพธิสุนทร แพทย์ออร์โธปดิกส์(โรคกระดูกและข้อ)เป็นวิทยากร

Visitors: 56,056