ออฟฟิศซินโดรม ( Office syndrome)


 

     บทความนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Office syndrome 

เพราะพฤติกรรมในการทำงาน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และสภาพสังคมก้มหน้า

อาจทำให้เราละเลยสัญญาณเตือนของอาการ "ออฟฟิศซินโดรม" จากอิริยาบถในเวลาทำงาน

การนั่งหลังค่อม นั่งทำงานหน้าจอคอมนานๆ แม้กระทั่งความเครียด ปัญหาเหล่านี้เราสามารถ

แก้ไขได้ด้วยการปรับพฤติกรรมในที่ทำงาน 

 

       ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คืออะไร?

ออฟฟิศซินโดรม หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด(Myocardial pain syndrome)

คือ อาการปวดกล้ามเนื้ออันเนื่องมา จากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลา

นานต่อเนื่อง เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปโดยไม่ขยับ ผ่อนคลายหรือปรับเปลี่ยน

อิริยาบถ หรือ ทำท่าบริหารสำหรับแก้ Office syndrome  ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรัง

รวมไปถึงอาการชาที่บริเวณแขนหรือมือ จากการที่เส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ

จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้

 

       อาการของ ออฟฟิศซินโดรม

การปรากฎอาการต่างๆตามข้อต่อไปนี้ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเป็น ออฟฟิศซินโดรม  

1. ปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น คอ บ่า ไหล่ สะบักมักมีอาการปวดเป็น

บริเวณกว้าง ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจน อาจมีอาการปวดร้าวไปบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วยมี

               ลักษณะอาการปวดล้าๆ ความรุนแรงมีได้ตั้งแต่ปวดเล็กน้อยเพียงรำคาญจนถึงปวดรุนแรงทรมานอย่างมาก

2. อาการของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งพบร่วมได้ เช่น ซ่า วูบ เย็น เหน็บ ซีด ขนลุก เหงื่อออก

ตามบริเวณที่ ปวดร้าวถ้าเป็นบริเวณคออาจมีอาการ มึนงง หูอื้อ ตาพร่า

3. อาการทางระบบประสาทที่ถูกกดทับ เช่น มีอาการชาที่แขนหรือมือ รวมถึงอาการอ่อนแรง หากมีการกด

ทับเส้นประสาทนานจนเกินไป

 

     การรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม

ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาการปวดกล้ามเนื้อหลัง

จากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยแล้วแพทย์จะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น

1. การยืดกล้ามเนื้อที่ถูกวิธีด้วยตัวเอง

 2. การรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ด้วยอุปกรณ์ที่เพรียบพร้อมและทันสมัย

3. รักษาการนวดแผนไทย 

4. รักษาด้วยการฝังเข็ม 

5. การรับประทานยา

 

     การป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม

วิธีป้องกันการเกิด ออฟฟิศซินโดรม เบื้องต้น และการปรับพฤติกรรม ตามข้อต่อไปนี้ลดอาการเกิดออฟฟิศซินโดรม

1. ออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสมกับอาการ เช่น การยืดกล้ามเนื้อให้เกิดความยืดหยุ่นการออกกำลัง

เพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยต้องอาศัยความใส่ใจและความสม่ำเสมอ

2. ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปรับระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ให้สามารถนั่งทำงาน

ในท่าที่สบาย ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตา

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานกล้ามเนื้อให้เหมาะสม เช่น ในระหว่างทำงานควรมีการยืดเหยียด

หรือเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง

 

 

     ออฟฟิศซินโดรม,Office syndrome,

Visitors: 56,052