เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Scan 128 Slice 

 

CT 128 Slice เป็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  สามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ โดยใช้เวลาเพียง 0.4 วินาที ช่วยลดปริมาณรังสี ทำให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยลงกว่า CT SCAN รุ่นก่อนๆ ที่ใช้อยู่ทั่วไปสามารถตรวจอวัยวะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างหัวใจได้ สร้างภาพ 3 มิติ ที่มีความคมชัดมากขึ้น รวมทั้งการสร้างภาพแบบเดียวกับการตรวจส่องกล้อง เช่น การตรวจลำไส้ใหญ่ การตรวจท่อทางเดินหายใจ เป็นต้น

       

การตรวจ CT SCAN 128 slice ตรวจอะไรได้บ้าง 

ระบบประสาท

ปวดศีรษะ,ตาลาย,แขน-ขาอ่อนแรง ลิ้นแข็ง ปากเบี้ยว,เด็กหัวโตเดินเอียง หรือได้รับอุบัติเหตุทางสมอง

ตรวจการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจ

สามารถดูลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือหัวใจขาดเลือดได้เป็นอย่างดี ช่วยในการรักษาอย่างถูกต้องปลอดภัย

อวัยวะช่องท้อง

ตับ ไต ถุงน้ำดี ตับอ่อน ม้าม กระเพาะปัสสาวะ ก้อนเนื้อ มดลูก-รังไข่(ในผู้หญิง)

ต่อมลูกหมาก(ในผู้ชาย)

ระบบหลอดเลือด

เส้นเลือดในสมองแตก , เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดสมองตีบตัน
ดูน้ำในสมอง ดูก้อนเนื้อ

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

CTA (Cardiac CT) การฉีดสีเพื่อตรวจหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจเพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยสามารถบอกระดับความรุนแรงของการตีบของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้  หรือใช้ติดตามผลการรักษาในรายที่เคยมีประวัติผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจมาก่อน รวมถึงการหาความผิดปกติแต่กำเนิดของหลอดเลือดหัวใจโดยในปัจจุบันเป็นการตรวจคัดกรองในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง การเตรียมผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ ก่อนทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการใหญ่ๆ

Cardiac CT for Calcium Score เป็นการวัดปริมาณแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจซึ่งแสดงถึงภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ Calcium Score นี้สามารถใช้คาดคะเนการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ จึงเป็นการตรวจที่มีประโยชน์ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจแต่ไม่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกโดย Calcium Score ยิ่งสูงโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สูงด้วย

 

Visitors: 61,473