วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด(มหาชน) 

จัดพิธีเปิดหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

พร้อมเปิดให้บริการรักษาฟื้นฟูสภาพ 

รักษาบำบัดและความผิดปกติทางกายภาพ 

และนวัตกรรมเครื่องมือ ทางกายภาพที่ทันสมัย

Visitors: 45,986