โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง(ชาย/หญิง)

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสอง
รองจากมะเร็งเต้านม โดยมีอัตราการเสียชีวิตของมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยสูงถึง 7 คนต่อวัน
และพบผู้ป่วยรายใหม่สูงถึง 6,000 คนต่อปี 
 
และจากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ
โดยสูงถึง 13% ของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก
สำหรับในประเทศไทยมะเร็งรังไข่พบมากเป็นอันดับ 6 ของโรคมะเร็งในสตรี
มีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคประมาณ 6.8/100,000 คนต่อปี
 
แนะผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.035-523777 ต่อ 1109

 

รักและห่วงใยท่านดุจญาติมิตร ศุภมิตร มิตรดีที่คุณอุ่นใจ

Visitors: 22,281