โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADVANCE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.035-523777 ต่อ 1109

 

รักและห่วงใยท่านดุจญาติมิตร ศุภมิตร มิตรดีที่คุณอุ่นใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสุขภาพตามรายการที่มีความจำเป็นต่อทุกท่าน       
ใน 1 ปีหรือในระยะ 6 เดือน สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด     
เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อให้ทราบค่าองค์ประกอบของไขมันทุกตัว
ในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ซึ่งหากพบค่าระดับไขมันที่ผิดปกติ จะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงเรื่องของการทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเกิดเป็นอัมพฤกษ์
อัมพาตได้ ... ทั้งนี้ยังสามารถเลือกตรวจในรายการอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น คัดกรองมะเร็ง
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ STANDARD โปรแกรมตรวจสุขภาพตา STANDARD
ซึ่งสามารถเลือกตรวจได้ตามความต้องการ...ในราคาสุดคุ้ม

Visitors: 8,793