โปรแกรมตรวจสุขภาพ STANDARD

โปรแกรมตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสุขภาพตามรายการที่มีความจำเป็นต่อทุกท่านใน 1 ปีหรือในระยะ 6 เดือน สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและตรวจระดับไขมันในเลือด เพื่อให้ทราบค่าองค์ประกอบของไขมันทุกตัวในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ซึ่งหากพบค่าระดับไขมันที่ผิดปกติ จะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงเรื่องของการทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ .... ทั้งนี้ยังสามารถเลือกตรวจในรายการอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ STANDARD โปรแกรมตรวจสุขภาพตา STANDARD  ซึ่งสามารถเลือกตรวจได้ตามความต้องการ...ในราคาสุดคุ้ม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับบริการตรวจสุขภาพได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โทร.035-523777 ต่อ 1204

 

รักและห่วงใยท่านดุจญาติมิตร ศุภมิตร มิตรดีที่คุณอุ่นใจ

Visitors: 22,285