แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

 

 รับขวัญสมาชิกใหม่

เพื่อลูกน้อยที่ลืมตาและสัมผัสโลก อย่างแข็งแรงปลอดภัย

ด้วยแพคเกจคลอดเหมาจ่าย

แบบคลอดปกติ(NL) 25,000 บาท

แบบผ่าตัดคลอด (C/S) 49,900 บาท

กรณีต่อไปนี้ไม่สามารถใช้คลอดแบบเหมาจ่ายได้

มารดา หรือบุตร มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น

  • การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงทุกประเภท เช่น ครรภ์เป็นพิษ / ครรภ์แฝด ตกเลือดหลังคลอด
  • ภาวะเสี่ยงคลอดบุตร ดุลพินิจของสูติแพทย์
  • ภาวะเด็กป่วย ดุลพินิจของสูติแพทย์

ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลินิกสูติ-นรีเวช  โทร.035-523777 ต่อ 2204

รักและห่วงใยท่านดุจญาติมิตร ศุภมิตร มิตรดีที่คุณอุ่นใจ 

Visitors: 22,294