แพคเกจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

ตรวจก่อน รู้ทัน รักษาได้ 

ให้บริการ ตรวจ รักษา วินิจฉัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา

หรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารให้บริการส่องกล้อง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.035-523777 ต่อ 3113

 

รักและห่วงใยท่านดุจญาติมิตร ศุภมิตร มิตรดีที่คุณอุ่นใจ

Visitors: 22,286