หมอตรวจสอบหญิงตั้งครรภ์
wall-clock.png

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 17.00น. - 20.00น.

emergency-call.png

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 2204

placeholder.png

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 2

แผนกสูตินรีเวช

mother.png

รพ.ศุภมิตร ตึกการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 2

เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัย

บริการทางการแพทย์

stethoscope.png

โรงพยาบาลศุภมิตร มีบริการทางการแพทย์ที่ดูแล โดยสูติ-นรีแพทย์

บริการการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย (Comprehensive Women's Healthcare service)

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น

  o ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus

  o บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

  o ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง Colposcope 

บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร (Antenatal Care and Childbirth service)

การฝากครรภ์ คือการดูแลสุขภาพครรภ์ มีโรคมากมายระหว่างการตั้งครรภ์ ที่คุณหมอดูแลคุณแม่และลูกให้ปลอดภัย และบริการคลอดบุตรที่ได้รับมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมากกว่า 20 ปี

  o ฝากครรภ์ และ การให้คำแนะนำการดูแลระหว่างตั้งครรภ์  

  o ดูแลรักษาการตั้งครรภ์ปกติ และ ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

  o วัคซีนสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

  o อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

  o การคลอดบุตร และ ปรึกษาการเรื่องการคลอดบุตร

บริการการรักษาโรคของสตรี (Neonatal Intensive Care)

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น

  o โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด

  o ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

  o ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับปัสสาวะ

ทีมสูติ-นรีเวชแพทย์

stethoscope.png

โรงพยาบาลศุภมิตร มีแพทย์สูติ-นรีเวชแพทย์ 

นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

พญ.จาเน็ต หลายอำนวย

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

พญ.ลลิตา ธีระโรจน์พงษ์

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

พญ.ปวริศา ยิ้มแย้ม

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

นพ.สมชาย หฤหรรษาวาสิน

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

นพ.มงคล ลือสกลกิจ

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

นพ.อาทิตย์ ปุณณุปูรต

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

นพ.นิพนธ์ กาญจนะ

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

พญ.ภัสสิรา วารินศิริรักษ์

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

พญ.อติพร ผลเพิ่มพูนทวี

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา