หมอตรวจสอบหญิงตั้งครรภ์

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 17.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 2204

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 2

แผนกสูตินรีเวช

รพ.ศุภมิตร ตึกการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 2

แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลศุภมิตรเข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดีจึงพร้อมให้บริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจสุขภาพไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเครื่องมือทันสมัยและเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยในการวินิจฉัย และด้านสูติกรรม มีการให้บริการฝากครรภ์ปกติ และครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงห้องพักหลังการคลอด

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลศุภมิตร มีบริการทางการแพทย์ที่ดูแล โดยสูติ-นรีแพทย์

บริการการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย (Comprehensive Women's Healthcare service)

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยตัวอย่างการตรวจวินิจฉัยโรคภายในของสตรี เช่น

  o ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus

  o บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV

  o ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง Colposcope 

บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร (Antenatal Care and Childbirth service)

การฝากครรภ์ คือการดูแลสุขภาพครรภ์ มีโรคมากมายระหว่างการตั้งครรภ์ ที่คุณหมอดูแลคุณแม่และลูกให้ปลอดภัย และบริการคลอดบุตรที่ได้รับมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรมากกว่า 20 ปี

  o ฝากครรภ์ และ การให้คำแนะนำการดูแลระหว่างตั้งครรภ์  

  o ดูแลรักษาการตั้งครรภ์ปกติ และ ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

  o วัคซีนสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

  o อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ

  o การคลอดบุตร และ ปรึกษาการเรื่องการคลอดบุตร

บริการการรักษาโรคของสตรี (Neonatal Intensive Care)

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนรีเวชให้การรักษาครอบคลุมทุกโรคของสตรี โดยตัวอย่างของโรคที่ให้บริการตรวจรักษาที่พบบ่อย เช่น

  o โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด

  o ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

  o ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับปัสสาวะ

คลินิกและศูนย์การรักษา

ภายใต้แผนกสูติ-นรีเวช เราแบ่งคลินิกและศูนย์การรักษา

ทีมสูติ-นรีเวชแพทย์

โรงพยาบาลศุภมิตร มีแพทย์สูติ-นรีเวชแพทย์ 

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.จาเน็ต หลายอำนวย

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.ลลิตา ธีระโรจน์พงษ์

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.ปวริศา ยิ้มแย้ม

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.สมชาย หฤหรรษาวาสิน

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.มงคล ลือสกลกิจ

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.อาทิตย์ ปุณณุปูรต

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.นิพนธ์ กาญจนะ

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.ภัสสิรา วารินศิริรักษ์

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.อติพร ผลเพิ่มพูนทวี

สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม