โรคและการรักษา

เข่าเสื่อม จัดการได้ด้วยน้ำเลี้ยงข้อเข่า

"โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากผิวของข้อเข่าซึ่งเป็นกระดูกอ่อนเริ่มสึกหรอ ทำให้ผิวข้อไม่เรียบเกิดการเสียดสีระหว่างข้อส่งผลให้น้ำหล่อเลี้ยงข้อไม่สามารถหล่อลื่นข้อได้เหมือนเดิม ข้อจึงมีอาการติดขัด ฝืด ตึง การรับน้ำหนักของกระดูกผิวข้อเริ่มผิดปกติ ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวด ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆ ไม่สะดวก เกิดความทุกข์ทรมาน ซึ่งมักพบได้มากในผู้สูงอายุ แต่ก็อาจเกิดได้ในผู้ที่มีอายุน้อยและนักกีฬาที่ใช้ข้อเข่ามาก หรือผู้ที่เล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกที่ข้อเข่า เช่น นักวิ่ง นักฟุตบอล เพราะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้เกิดการบาดเจ็บและมีการฉีกขาดของเอ็น...ข้อเข่าจึงอาจเสื่อมเร็วขึ้น

อาการที่สำคัญของโรคข้อเข่าเสื่อม
อาการปวดเข่าทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว ลุก นั่ง หรือเดินขึ้นบันไดไม่คล่องเหมือนเดิม
มีเสียงในข้อเมื่อผู้ป่วยเคลื่อนไหว เนื่องจากการอักเสบในข้อ
ข้อเข่าโก่งงอทำให้เดินลำบากและมีอาการปวดเวลาเดิน
ข้อเข่ายึด เนื่องจากมีการยึดติดภายในข้อ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเหยียดหรืองอขาได้สุดเหมือนเดิม
“ฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียม” การรักษาข้อเข่าเสื่อมวิธีนี้ คืออะไร?
การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมแบบไม่ผ่าตัดมีหลากหลายวิธี และวิธีที่มีผลการวิจัยรองรับว่ามีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวด คือ การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียม โดยปกติในข้อเข่าจะมีน้ำเลี้ยงข้อที่มีส่วนประกอบหลักเป็น Hyaluronic Acid มีลักษณะข้นหนืดและใส ทำหน้าที่ช่วยหล่อลื่นผิวข้อ และลดแรงกระแทกทำให้เดินหรือวิ่งได้ไม่ติดขัด แต่ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม น้ำเลี้ยงข้อมีความหนืดน้อยลงเนื่องจาก Hyaluronic Acid ทำให้การหล่อลื่นหรือดูดซับแรงกระแทกได้ไม่เหมือนเดิม ส่งผลให้เวลาเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆ แย่ลง

ดังนั้น การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมหรือ Hyaluronic Acid ที่ผลิตเลียนแบบคุณสมบัติน้ำเลี้ยงข้อตามธรรมชาติเข้าไปในข้อเข่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและช่วยดูดซับแรงกระแทกมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวข้อให้เกิดการผลิตน้ำหล่อเลี้ยงข้ออีกด้วย

จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่า การฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมเข้าข้อเข่า มีข้อดี ดังนี้..
สามารถบรรเทาอาการปวดได้ดี
ลดอาการข้อฝืด ตึง
ช่วยให้การทำงานของข้อเข่ากลับมาเคลื่อนไหวใช้งานได้ดีขึ้น หากได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก
การใช้ยาฉีด Hyaluronic Acid เข้าข้อ เหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใดบ้าง
ผู้ที่มีความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปานกลาง
ผู้ที่รับประทานยาบรรเทาอาการปวดและอักเสบร่วมกับการทำกายภาพแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น
ผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ในประเทศไทยมียาฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมหลายชนิดด้วยกัน โดยแยกประเภทตามน้ำหนักโมเลกุล ซึ่งในปัจจุบันฉีดเพียง 1 เข็มแค่ครั้งเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวก ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวจากการฉีดยาหลายครั้ง และผลการรักษาอยู่ได้นาน 6-12 เดือน"

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie