โรคและการรักษา

ภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะคุณแม่ต้องรู้

"รกเกาะต่ำ (Placenta Previa) คือ ภาวะที่รกปิดขวางหรือคลุมปากมดลูกเพียงบางส่วนหรือปกคลุมทั้งหมด ซึ่งปกติส่วนใหญ่รกจะอยู่ด้านบนของมดลูกและห่างจากปากมดลูก เมื่อถึงเวลาคลอด ปากมดลูกจะเปิดขยายออก ทำให้เส้นเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างรกและมดลูกฉีดขาด มีเลือดออกมากทั้งก่อนหรือในขณะคลอด เกิดความเสี่ยงต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์ และอาจทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ แพทย์จึงนิยมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะต่ำทำการผ่าคลอด (Caesarean Section)

อาการของรกเกาะต่ำ
รกเกาะต่ำอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างปลายไตรมาสที่ 2 ถึงต้นไตรมาสที่ 3 โดยอาการที่พบคือ มีเลือดสีแดงสดไหลออกมาจากทางช่องคลอดและมักไม่มีความเจ็บปวดใดๆ
บางรายอาจมีอาการปวด เจ็บแปลบ หรือมีการบีบตัวของมดลูกร่วมด้วย
หากเสียเลือดมาก อาจทำให้ทารกซีดและเสียชีวิตได้ ส่วนมารดาอาจทำให้เกิดภาวะช็อกและมีโอกาสเสียชีวิตได้หากพบอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

รกเกาะต่ำ...เกิดจากสาเหตุอะไร
สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดภาวะรกเกาะต่ำไม่สามารถบอกได้แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจมาจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
การตั้งครรภ์ตั้งแต่ครรภ์ที่ 2 เป็นต้นไป
การตั้งครรภ์แฝด หรือมีจำนวนทารกในครรภ์มากกว่า 1 คน
มดลูกที่มีขนาดใหญ่หรือมีรูปร่างที่ผิดปกติ
การมีแผลที่ผนังมดลูก
ตำแหน่งที่ผิดปกติของทารกในครรภ์
การขูดมดลูกที่มีสาเหตุมาจากการแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนด
การผ่าคลอดในการตั้งครรภ์ในอดีต
เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
หญิงตั้งครรภ์ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
เราจะรู้ได้ยังไงว่ากำลังเสี่ยง “ภาวะรกเกาะต่ำ”
การที่จะทราบได้ว่าคุณแม่มีความเสี่ยงภาวะนี้หรือไม่ แพทย์จะวินิจฉัยด้วยการอัลตราซาวด์หลังอายุครรภ์ครบ 20 สัปดาห์

วิธีการในการรักษารกเกาะต่ำ...มีหลักในการพิจารณายังไง
ปริมาณเลือดและความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน
ในกรณีที่ไม่มีเลือดหรือมีเลือดออกเพียงเล็กน้อย แพทย์อาจแนะนำให้นอนพักอยู่บนเตียงที่บ้าน ลดการเคลื่อนไหวของร่างกาย หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
ในกรณีที่มีเลือดออกมาก แพทย์อาจแนะนำให้นอนพักที่โรงพยาบาล และจำเป็นต้องให้เลือดเพื่อทดแทนเลือดที่เสียไป แพทย์อาจให้ยาป้องกันการคลอดก่อนกำหนด หรือมีการเตรียมผ่าคลอด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของมารดาและทารกเป็นสำคัญ
อายุครรภ์
ถ้าอายุครรภ์ครบกำหนดแพทย์จะพิจารณาผ่าตัดคลอดให้แก่ผู้ป่วยทันที
ถ้าอายุครรภ์ก่อนกำหนดอาจพิจารณาใช้ยาระงับการบีบตัวของมดลูกและใช้ยากระตุ้นปอดทารกเพื่อเตรียมตัวสำหรับการคลอดก่อนกำหนด
การป้องกันรกเกาะต่ำ
มาตรวจกับแพทย์ตามนัด โดยแพทย์จะทำการตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อดูสุขภาพของทารกและตำแหน่งของรก และน้ำคร่ำ
สังเกตอาการ ถ้ามีเลือดออกจากช่องคลอดให้มาพบแพทย์ทันที"

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie