ศัลยแพทย์ในระหว่างการผ่าตัด

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 2602

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1

แผนกศัลยกรรม

พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่ใช่แค่เพียงการผ่าตัดเท่านั้น เราพร้อมดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่โรคร่วมอื่น ๆ ตลอดจนประเมินเวลาที่สามารถกลับไปทำงานและออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมหลังผ่าตัด รวมถึงติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายก่อนผ่าตัด โดยมีพยาบาลคอยดูแลและประสานงานอย่างใกล้ชิด มีทีมนักกายภาพ นักโภชนาการ และเภสัชกรให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผู้ป่วยหนักและโรคที่มีความซับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริการด้านการแพทย์

บริการการตรวจวินิจฉัยด้านศัลยกรรม

การตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว  

  o ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆ

  o ตรวจรักษาและผ่าตัดก้อนในเนื้อเยื่อ หรือ อวัยวะต่างๆ

  o ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคของเต้านม

  o ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคของอวัยวะในช่องท้อง

  o ตรวจรักษาและผ่าตัดบริเวณทรวงอก

  o ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีและผ่าตัดผ่านกล้อง

บริการการรักษาพยาบาล หลังการผ่าตัด ด้านศัลยกรรม

รักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว มีทีมพยาบาลพร้อมดูแลและให้คำแนะนำการดูแลตนเองที่บ้านอย่างครบวงจร โดยมีการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดผ่านกล้อง

  o ก้อนที่อวัยวะภายใน หรือเนื้องอกของอวัยวะ

  o มะเร็งอวัยวะภายใน

  o มะเร็งเต้านม

  o มะเร็งลำไส้

  o เส้นเลือดหนา

  o นิ่วในถุงน้ำดี

  o ฝีในช่องท้อง หรือ อวัยวะในช่องท้อง

  o อุบัติเหตุและอาการตกเลือดในอวัยวะ

บริการการรักษาพยาบาล หลังการผ่าตัด ด้านศัลยกรรม

พร้อมดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่โรคร่วมอื่น ๆ ตลอดจนประเมินเวลาที่สามารถกลับไปทำงานและออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมหลังผ่าตัด

  o บริการทำความสะอาดแผลหลังการผ่าตัด หรือ ได้รับอุบัติเหตุ

  o บริการกายภาพหลังการผ่าตัด โดย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด

  o บริการคำแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน

ทีมแพทย์ศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.มนตรา พัฒนศรี

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ศรายุทธ สารเจริญ

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.กิติภัทท์ กฤตยาภิรมย์

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ชานนท์ สมประสงค์

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ณัฐชา วามวาณิชย์

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.สวัสชัย ลิ่ม

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.กิติพัฒน์ บุญยรังควร

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ธนา ศิริเวช

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.นามศิริ ใบอดุลย์

สาขาศัลยกรรม

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.พีรพัตน์ คงมาลัย

สาขาศัลยกรรม

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie