หมอและผู้ป่วย
wall-clock.png

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

emergency-call.png

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1201

placeholder.png

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

แผนกอายุรกรรม

โรคทางอายุรกรรมส่วนใหญ่ใช้ยาในการรักษาเป็นหลัก ในปัจจุบันได้แบ่งสาขาย่อยออกไปตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ

แผนกอายุรกรรมให้การดูแลในเชิงเชื่อมโยงระบบต่างๆแบบองค์รวม คล้ายกับเป็นแพทย์ประจำตัว ประจำครอบครัว ตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วย โดยให้การดูแลแบบองค์รวมจากสุขภาพกาย สู่สุขภาพใจ จากศีรษะจรดเท้า จากการรักษาสู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อน จึงได้เตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ดังนี้

บริการด้านการแพทย์

บริการการตรวจโรคทั่วไป (General disease examination service)

โรคทั่วไป ส่วนใหญ่ใช้ยาในการรักษา เช่น ไข้หวัด,ไข้หวัดใหญ่, อาหารเป็นพิษ โดยเราให้การดูแลแบบองค์รวม โดยการตรวจกรองนี้จะมีการทบทวน การใช้ยา อาหารเสริม ประวัติการแพ้ยา อาการ ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด คลื่นหัวใจ แล้วแต่ความจำเป็น เพื่อนำผลจากการตรวจทางร่างกาย คล้ายกับแพทย์ประจำตัว ประจำครอบครัว จากการรักษาสู่การพยายามป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อน​

บริการการดูแลรักษาโรคประจำตัว (Cure congenital disease service)

โรคประจำตัว เช่น ความดัน, หัวใจ, เบาหวาน, ไขมัน, วัณโรค ฯลฯ เป็นโรคที่ต้องดูแลอย่างเป็นประจำ โดยเราให้การดูแล โดยองค์รวม โดยการตรวจประจำทุกอาทิตย์ การใช้ยา พร้อมกับคำแนะนำ ให้กับผู้ป่วยไปปรับเปลี่ยนกิจรวัตประจำวัน

บริการการวัคซีนป้องกันโรค (Vaccine service)

การให้วัคซีนเป็นทางเลือกที่นิยม และเป็นการส่งเสริมให้ประชากร ได้รับวัคซีนครบถ้วน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 

บริการตรวจกรองก่อนผ่าตัด (Pre-Operative Evaluation)

กรณีนี้มักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดใหญ่ในแผนกต่างๆ โดยการตรวจกรองนี้จะมีการทบทวน การใช้ยา อาหารเสริม ประวัติการแพ้ยา อาการ ตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด คลื่นหัวใจ แล้วแต่ความจำเป็น เพื่อนำผลจากการตรวจทางร่างกาย ข้อมูลพื้นฐานของคนไข้ไปพิจารณาร่วมกับชนิดของการผ่าตัด เพื่อให้ผลของการผ่าตัดออกมาดีที่สุด ไม่เกิดปัญหาจากโรคปอด โรคหัวใจ การติดเชื้อ หรือเกิดน้อยที่สุด

ทีมแพทย์แผนกอายุรกรรม

นพ.ธีระพงษ์ ประเสริฐถาวรศิริ

สาขาอายุรศาสตร์

นพ.สุนทร อุ้ยศรีคูณ

สาขาอายุรศาสตร์

นพ.อนุพันธ์ หวลบุตตา

สาขาอายุรศาสตร์

พญ.รตวรรษ์ สถาปิตานนท์

สาขาอายุรศาสตร์