ผลการเอ็กซ์เรย์

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 07.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 2605

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1

แผนกออร์โธปิดิกซ์

ให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย ทำการรักษาโรค กระดูกและข้อด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ในเรื่องโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ อีกทั้งยังร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัย

บริการด้านการแพทย์

บริการการตรวจวินิจฉัยด้านออร์โธปิดิกซ์

การตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว  

  o ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆ

  o ข้อเสื่อม,ข้อเทียม

  o ผ่าตัดแผลเล็ก ส่องกล้อง

  o อุบัติเหตุกระดูกและข้อ

  o รักษาโรคกระดูกและข้อ 

  o รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ทีมแพทย์ออร์โธปิดิกซ์

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ศิววรรธน์ โพธิสุนทร

สาขาออร์โธปิดิกซ์

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ชินวัฒน์ บ่ายเที่ยง

สาขาออร์โธปิดิกซ์

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร์

สาขาออร์โธปิดิกซ์

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.จรูญ ภิญโญโสภณ

สาขาออร์โธปิดิกซ์

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ

สาขาออร์โธปิดิกซ์

หมอปริฉัตร.jpg

นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

สาขาออร์โธปิดิกซ์

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie