ผลการเอ็กซ์เรย์
wall-clock.png

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 07.00น. - 20.00น.

emergency-call.png

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 2605

placeholder.png

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1

แผนกออร์โธปิดิกซ์

ให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย ทำการรักษาโรค กระดูกและข้อด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ในเรื่องโรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ อีกทั้งยังร่วมกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีความปลอดภัย

บริการด้านการแพทย์

บริการการตรวจวินิจฉัยด้านออร์โธปิดิกซ์

การตรวจวินิจฉัย โดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ สะดวกรวดเร็ว  

  o ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดต่างๆ

  o ข้อเสื่อม,ข้อเทียม

  o ผ่าตัดแผลเล็ก ส่องกล้อง

  o อุบัติเหตุกระดูกและข้อ

  o รักษาโรคกระดูกและข้อ 

  o รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ทีมแพทย์ออร์โธปิดิกซ์

นพ.ศิววรรธน์ โพธิสุนทร

สาขาออร์โธปิดิกซ์

นพ.ชินวัฒน์ บ่ายเที่ยง

สาขาออร์โธปิดิกซ์

นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร์

สาขาออร์โธปิดิกซ์

นพ.จรูญ ภิญโญโสภณ

สาขาออร์โธปิดิกซ์

นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ

สาขาออร์โธปิดิกซ์

นพ.พิงควรรศ คงมาลัย

สาขาออร์โธปิดิกซ์