หมอและผู้ป่วย

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1204

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

แผนกอายุรกรรม

ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ผลวินิจฉัยแม่นยำและถูกต้อง รวมถึงสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

บริการด้านการแพทย์

· อายุรกรรมทั่วไป

· โรคระบบติดเชื้อ

· โรคไต

· โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสึม

· โรคโลหิตวิทยา

· โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

· โรคหัวใจ

ทีมแพทย์อายุรกรรม

นพ. สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
แพทย์อายุรศาสตร์ โสต ศอ นาสิก
พญ. รวิวรรณ วีระหงษ์
แพทย์อายุรศาสตร์ โสต ศอ นาสิก
นพ. วรท สัตยาวุฒิพงศ์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
นพ. กันต์กวี ออประเสริฐ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
พญ. ขวัญฤดี ธรรมปาน
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
นพ. ศุภวิชญ์ ปัญญาปฏิภาณ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
พญ. วรรณนภา พูนนาค
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
พญ. ธนชชนี โลหิตคุปต์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
นพ.พีรภัทร อินพาเพียร
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
พญ. จิตรานุช กาฬภักดี
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
พญ. นันทรัตน์ มีศรีสุข
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
นพ. จิรเศษฐ์ ภิญโญโสภณ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
พญ. วรินญา ภิญโญโสภณ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
นพ. อนุวัฒน์ ทวีสุวรรณไกร
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
2
บริการ
แผนกการรักษา
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
งานวิจัยและการศึกษา
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ติดต่อเรา
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie