ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลศุภมิตร มีห้องพักรับรองรับผู้ป่วยมากกว่า 100 ห้อง

deluxe Room

ห้องพัก boutique style การตกแต่งให้มีความหรูหรา ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมพื้นที่เหมาะสมแก่การใช้งานของคนไข้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ท่านรู้สึกเหมือนพักโรงแรม 5 ดาว จนลืมว่านี้คือ โรงพยาบาล

ราคา

2,700 บาท/วัน

ดูรายละเอียดห้อง >>

ร้านอาหารและร้านค้า

โรงพยาบาลศุภมิตร ร้านค้าและร้านอาหารเพื่อใหบริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ

ครัวศุภมิตร

อาคาร2 ชั่น 1 ( ตรงข้ามประตู 3)

ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม ของหวาน

+66 (0) 35-523-777

เวลาทำการ:06.30 -21.00 น.

ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักภายในโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี รายละเอียดและ ราคา 

สิทธิ/ประกัน

เช็คสิทธิและประกัน

ของคุณเกี่ยวกับสิทธิการรักษาของคุณ

ครัวศุภมิตร

เมนูอาหารที่ครัวศุภมิตร

แผนที่

แผนที่การเดินทางมาที่โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี 

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม