ข้อมูลการชำระเงินและสิทธิพิเศษ

บริการบัตรครอบครัวศุภมิตร

สิทธิพิเศษส่วนลดค่ายาและเวชภัณฑ์ 

บัตรครอบครัวศุภมิตร Gold card

รับส่วนลดค่ายา 10%****

บัตรครอบครัวศุภมิตร Premium card

รับส่วนลดค่ายา 15%****

1200x1200 64 ,1040_๒๑๐๓๑๒_0.jpg

บริการชำระผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิศษส่วนลดค่ารักษาพยาบาล กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรี (Krungsri) 

รับส่วนลด 3%  ค่ายา **

รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงไทย (KTC)

รับส่วนลด 3%  ค่ายา **

รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

รับส่วนลด 3%  ค่ายา **

รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต เทสโก้โลตัส วีซ่า

รับส่วนลด 3%  ค่ายา **

รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน (GSB)

รับส่วนลด 3%  ค่ายา **

รับส่วนลด 8%  ค่าห้องพัก*

หมายเหตุ

* ส่วนลดค่าห้องพัก ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล

** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ อุปกรณ์พิเศษ เอกซเรย์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย

*** ส่วนลดทันตกรรม 5 รายการได้ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก

**** ส่วนลดเฉพาะค่ายา ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และ รายการเหมาจ่าย 

บริการทางการแพทย์

แผนกจักษุวิทยา

แผนกอายุรกรรม

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกกุมารเวช

แผนกศัลยกรรม

แผนกออร์โธปิดิกซ์

แผนกตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ค้นหาแพทย์และนัดหมาย

บัตรครอบครัวศุภมิตร

เทคโนโลยีการรักษา

บริการทางสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลประกันบริษัทและคู่สัญญา

ข้อมูลพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลระหว่างรับบริการ

ห้องพัก

ครัวศุภมิตร

ข้อมูลหลังเข้ารับบริการ

รู้จักโรงพยาบาลศุภมิตร

มูลนิธิประสานมิตรร่วมใจ

ร่วมงานกับเรา

บทความสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม